Auto

Zoon of dochter leren rijden? Let op voor deze belangrijke verandering

De rijopleiding in Vlaanderen wijzigt vanaf 1 maart 2024. Begeleiders moeten – net zoals vroeger –terug naar de schoolbanken. En dat is niet de enige aanpassing. zoon of dochter leren rijden? let op voor deze belangrijke verandering

Vlaanderen sleutelt opnieuw aan het systeem van de rijopleiding. Als je slaagt voor je theoretisch examen, dan krijg je een voorlopig rijbewijs. Leer je rijden met begeleider, dan blijft dat 36 maanden gelden (M36). Zonder begeleider is dat 18 maanden (M18). Voor kandidaat-bestuurders van wie het vorige voorlopig rijbewijs (M18 of M36) minder dan drie jaar geleden verviel, is er ook een voorlopig rijbewijs met begeleider voor 12 maanden (M12).

Verplicht vormingsmoment

Kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs met begeleider (M36 of M12) kunnen maximaal twee begeleiders kiezen (bijvoorbeeld een ouder of vriend) die hen leren autorijden. Vanaf 1 maart 2024 moeten die begeleiders zelf ook een opleiding volgen. Het gaat om een vormingsmoment van drie uur bij een erkende rijschool of lesgever. Het is geen praktische proef of test van de wegcode, maar een opleiding (digitaal of ter plaatse) waarin begeleiders leren hoe ze een kandidaat-bestuurder veilig kunnen leren rijden. Deze opleiding kost 20 euro.

Zo’n vormingsmoment was er vroeger toch al? Klopt, van 1 oktober 2017 tot 12 maart 2020, maar de Raad van State vernietigde dat. Nu wordt het dus opnieuw ingevoerd, maar weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. “Omdat iets dat fout aangeleerd is weer afleren heel moeilijk is, geloven we rotsvast in het nut van zo’n vormingsmoment”, zegt Peter Landsheere, directeur van VAB-Rijschool. “Bovendien is het vormingsmoment een unieke kans om mensen die voor vrije begeleiding kiezen kennis te laten maken met hoe een professional de zaken aanpakt.”

zoon of dochter leren rijden? let op voor deze belangrijke verandering

Administratief probleem

Allemaal goed en wel, maar mobiliteitsorganisatie Touring wijst op een administratief probleem. Het attest is tien jaar geldig en dat is handig wanneer je bijvoorbeeld meerdere kinderen wilt leren rijden. Maar wat met de oudere attesten? Veel mensen zullen dat weggegooid hebben nadat het systeem in 2020 werd afgevoerd of vinden het niet meer terug.

Ze kunnen een duplicaat aanvragen (wat geld kost) bij de instantie die het vormingsmoment destijds heeft gegeven. Veel vormingsmomenten werden georganiseerd via gemeentebesturen. Weet je niet meer wie jou het attest heeft uitgereikt, of is die rijschool of de instructeur intussen niet meer actief, dan zit er niets anders op dan de opleiding opnieuw te volgen. Een centraal register waar je een duplicaat kunt aanvragen, had dit probleem eenvoudig kunnen verhelpen maar bestaat niet.

Langer oefenen

Tot slot is er nog een aanpassing. Vanaf 1 maart moet je minstens vijf maanden oefenen voor je je praktijkexamen mag afleggen. Tot nu toe was dat drie maanden. Dit moet het risico om betrokken te raken bij ernstige verkeersongevallen aanzienlijk verkleinen. De oefenperiode van vijf maanden geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs kregen voor 1 maart 2024, maar pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES