Auto

Rijbewijs met punten binnenkort definitief begraven?

De soap van het rijbewijs met punten is al dertig jaar aan de gang in België. Terwijl een akkoord bereikt was en de praktische details vastlagen, kwamen de PS en de MR met een tegenvoorstel en alternatief om recidive te bestrijden. rijbewijs met punten binnenkort definitief begraven?

Het rijbewijs met punten is een onderwerp dat al dertig jaar terugkeert in België. Er werd al over nagedacht in de periode-Dehaene, in het begin van de jaren negentig. Het principe werd uiteindelijk nooit toegepast, waardoor België binnen Europa achterophinkt. 22 van de 27 Europese lidstaten hebben het al ingevoerd, met wisselend succes.

Eind 2022 leek er schot in de zaak te komen voor het rijbewijs met punten want de ministers van Justitie, Mobiliteit en Binnenlandse Zaken werden het na nauw overleg eens over een ‘redelijke en geproportioneerde formule’. Het systeem dat zij bedachten, was in feite het tegenovergestelde van het Franse, waarbij de punten voor vastgestelde overtredingen opgeteld werden. Bij een score van twaalf punten zou het rijbewijs ingetrokken worden.

Tegenvoorstel

Maar wellicht zal het allemaal niet zo ver komen. Het voorstel van de ministers Gilkinet (Mobiliteit, Ecolo), Verlinden (Binnenlandse Zaken, cd&v) en Van Quickenborne (Justitie, Open Vld) werd inmiddels getorpedeerd door de PS en MR, die zich altijd terughoudend hebben opgesteld tegenover het rijbewijs met punten omdat het natuurlijk geen populaire maatregel is.

rijbewijs met punten binnenkort definitief begraven?

De PS en MR zijn om de tafel gaan zitten. De twee partijen komen nu met een tegenvoorstel, volgens informatie van L’Echo. Dit houdt in dat het rijbewijs met punten wordt vervangen door een betere identificatie van recidivisten, meer verkeerscontroles, meer bewustmaking, alternatieve straffen en zwaardere straffen voor ernstige ongevallen. Ter rechtvaardiging van hun standpunt wijzen de PS en de MR erop dat het rijbewijs met punten in andere landen niet doeltreffend is gebleken.

Sociale ondergang vermijden?

De PS en MR zijn trouwens fel gekant tegen het rijbewijs met punten, want volgens hen worden bestuurders van wie het rijbewijs wordt afgenomen, getroffen door een ‘sociale ondergang’, omdat ze het nu eenmaal nodig hebben om te kunnen werken.

Wat mogen we dan wel verwachten? We moeten afwachten tot vrijdag 2 juni 2023, want dan komt de kern bijeen om het tegenvoorstel te bekijken. In ieder geval lijkt het een spannende strijd te worden, want het rijbewijs met punten wordt zowel door de Vlaamse partijen als door Ecolo gesteund. Het getouwtrek blijft duren…

TOP STORIES