Auto

Planbureau: verbrandingsmotor verbieden vanaf 2029 is noodzakelijk

Volgens het Belgisch Planbureau zal ons land haar CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 niet halen, vooral door de slechte prestaties van de transportsector. De aanbeveling is om vanaf 2029 op nationaal niveau over te schakelen naar elektrische auto’s. Realistisch? planbureau: verbrandingsmotor verbieden vanaf 2029 is noodzakelijk

Kan België haar doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot voor 2030 halen? Volgens het Planbureau (een onafhankelijke openbare instelling die studies en voorspellingen uitvoert over economische, sociale en milieukwesties en hun integratie in een duurzaam ontwikkelingsperspectief) niet. Op basis van de “aangekondigde” beleidsmaatregelen zal de vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 op -32% (ten opzichte van 2005) blijven stagneren, ver onder de doelstelling van -47% en de 42,6% vermeld in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Kortom, een mislukking.

De kern van het probleem

Volgens het Planbureau ligt het probleem bij de transportsector, die achterloopt en waarvan de uitstoot naar verwachting slechts met 11% zal dalen tegen 2030. Dit terwijl die van de residentiële en tertiaire sectoren respectievelijk met -53% en -62% zullen dalen. Volgens het Planbureau kan de achterstand van de transportsector worden verklaard door het feit dat verbrandingsmotoren pas in 2035 zullen worden uitgefaseerd. De overgang naar elektrificatie zou dus versneld moeten worden. Daarom geeft het Planbureau aan dat het verbod idealiter al in 2029 zou moeten worden ingevoerd. Maar niet later.

planbureau: verbrandingsmotor verbieden vanaf 2029 is noodzakelijk

De studie van het Planbureau geeft ook aan hoeveel de energietransitie huishoudens zal kosten, niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor huisvesting (isolatie, verandering van verwarming, etc.). In totaal zou het aandeel van energie-uitgaven van huishoudens stijgen naar 7,7% van het budget en vervolgens dalen naar 4,7%… in 2050. Dit toont aan hoeveel consumenten nog steeds hogere kosten zullen moeten dragen gedurende een relatief lange periode. Maar de projectie van het Planbureau blijft utopisch, aangezien Vlaanderen van plan was om in 2029 afscheid te nemen van de verbrandingsmotor. Dit zal echter niet mogelijk zijn, vooral door een ontoereikende oplaadinfrastructuur en de te hoge aankoopprijs van elektrische modellen.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES