Auto

Onderzoek: CO2-uitstoot van auto’s in Europa is in 12 jaar niet gedaald

De Europese Rekenkamer heeft net een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot afkomstig van het vervoer in de afgelopen 12 jaar niet is gedaald. De inspanningen van de EU en autofabrikanten zijn dus onvoldoende. onderzoek: co2-uitstoot van auto’s in europa is in 12 jaar niet gedaald

Is het Europese doel van uitstootvrije voertuigen tegen 2035 een utopie? Voor de Europese Rekenkamer is het antwoord duidelijk ja. In een zeer onthullend rapport geeft de Rekenkamer zelfs een strenge waarschuwing af aan de EU-autoriteiten. Pietro Russo, verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderzoek, verklaarde dat “de Europese Unie erin geslaagd is de uitstoot van broeikasgassen in veel gebieden in de afgelopen 30 jaar te verminderen. Toch is de CO2-uitstoot vanuit de transportsector blijven stijgen en was het in 2021 verantwoordelijk voor 23% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.” Hierbij moet worden opgemerkt dat personenwagens verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van deze emissies.

Voor de Rekenkamer is de mislukking dus overduidelijk: ondanks de steeds strengere regelgeving stagneert het Europese wagenpark en stoot het evenveel CO2 uit als 12 jaar geleden! En de Rekenkamer geeft details: de uitstoot is stabiel gebleven voor dieselauto’s, terwijl deze in de afgelopen tien jaar slechts met 4,6% gedaald zou zijn voor benzineauto’s. Dat is inderdaad weinig.

Te veel thermische auto’s?

De Rekenkamer vindt dat de elektrische auto nog steeds de oplossing is voor de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector – althans voor zover het personenauto’s betreft. Maar de elektrische auto heeft moeite om zich door te zetten, en het zijn nog steeds de auto’s met verbrandingsmotoren die de markt domineren. De Rekenkamer beschouwt dit als een probleem, hoewel ze toegeeft dat de taak om meer vervuilende auto’s te vervangen enorm is.

onderzoek: co2-uitstoot van auto’s in europa is in 12 jaar niet gedaald

Het rapport wijst ook met de vinger naar autofabrikanten en verdenkt ze duidelijk van het misbruik maken van alle lacunes in de regelgeving, zoals eerder het geval was bij de Dieselgate-affaire. Maar ondanks de invoering van nieuwe, strengere procedures (WLTP) blijft het een feit dat er niets is veranderd.

Weg met hybrides?

Volgens de Rekenkamer worden hybride auto’s vaak gepresenteerd als een goed alternatief voor volledig thermische auto’s, terwijl ze uiteindelijk geen meerwaarde bieden, aangezien hun verbruik in werkelijkheid aanzienlijk hoger is dan in laboratoria. Je zou bijna willen zeggen: welkom in de realiteit!

Natuurlijk merkt de Rekenkamer op dat de verkoop van elektrische auto’s recentelijk is gestegen, maar constateert ook dat er nog steeds veel obstakels zijn voor de invoering ervan. Zo is het oplaadnetwerk problematisch (70% van de oplaadpunten in Europa is geconcentreerd in Frankrijk, Duitsland en Nederland), maar ook de toegang tot grondstoffen voor batterijen. In het rapport wordt natuurlijk ook kritiek geuit op de prijs van deze auto’s, maar er worden geen aanbevelingen gedaan om de overheid aan te moedigen een stimuleringsbeleid te voeren.

onderzoek: co2-uitstoot van auto’s in europa is in 12 jaar niet gedaald

Overdrijft de Rekenkamer?

De Rekenkamer is dus zeer kritisch. Maar ze vergeet ook rekening te houden met een fundamentele parameter: de strengere normen (WLTP) zijn pas recentelijk ingevoerd, en vandaag de dag is de gemiddelde leeftijd van een auto in de EU… 12 jaar! En waarom is dat? Simpelweg omdat burgers zich in een steeds slechtere economische situatie bevinden, wat natuurlijk niet aanzet tot het kopen van de nieuwste milieuvriendelijke auto’s.

Laten we niet vergeten dat inflatie een rol heeft gespeeld. Moeten we herinneren dat de prijzen van auto’s in sommige gevallen met 41% zijn gestegen in de afgelopen 4 jaar, vooral bij kleine auto’s die net bedoeld zijn om betaalbaarder te zijn? Het onderzoek vermeldt dit niet, net zoals de opeenvolgende crisissen (Covid, energie, grondstoffen, inflatie…) die de overheidsfinanciën hebben uitgeput. Hoe dan ook heeft dit rapport geen bindende waarde voor Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Zal er iets mee gebeuren?

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES