Auto

Nieuwe studie toont hoe luchtkwaliteit in steden sterk verbeterd kan worden

In onze steden blijft de vervuilde lucht van de auto’s vooral hangen in de zogenaamde ‘street canyons’, maar daarvoor bestaat een oplossing volgens een nieuwe studie. Moeten auto’s dan volledig uit de stad verdwijnen? nieuwe studie toont hoe luchtkwaliteit in steden sterk verbeterd kan worden

In de zoektocht naar een schonere leefomgeving in de steden is vooral de auto kop van jut. Wagens met verbrandingsmotoren worden stilaan geweerd met de invoering van de lage-emissiezones, waarin op termijn nog enkel elektrische auto’s zullen mogen circuleren.

Natuurlijk kan je op korte termijn niet alle bestaande autoverkeer uit de stadskernen bannen of alle activiteit in de centra wordt onmogelijk. Daarom voeren wetenschappers intens onderzoek naar de typische punten in de stad waar veel vervuiling aanwezig is en hoe we daarvoor een oplossing kunnen vinden, zonder de auto meteen volledig af te voeren.

Een pijnpunt binnen deze thematiek zijn de zogenaamde ‘street canyons’, smalle straten omzoomd door hoge gebouwen waartussen de vervuilde lucht van de auto’s blijft hangen. Uit metingen blijkt inderdaad dat in deze meestal drukke straten die ook vaak invalswegen zijn, de luchtvervuiling veel hoger is dan elders in de stad. En misschien bestaat er een vrij eenvoudige oplossing voor dit probleem…

nieuwe studie toont hoe luchtkwaliteit in steden sterk verbeterd kan worden

Minder rijvakken en open garages

Doctoraatsstudent Dimitri Voordeckers van de Universiteit Antwerpen stelt in zijn onderzoek vast dat in een drukke straat, zoals de Antwerpse Belgiëlei, de luchtkwaliteit tot 20 procent kan verbeteren met minder rijvakken en open garages.

“Inderdaad, in de ‘street canyons’, straten die aan twee kanten worden afgesloten door gevels die naast elkaar gebouwd zijn, blijft de vervuilde lucht van de auto’s gewoon in de straat hangen”, aldus Voordeckers. “Maar met open garages aan de straatkant kan je een veel betere ventilatie bekomen om die vervuiling sneller weg te krijgen, met een betere leefbaarheid voor de voetgangers en fietsers in die straat tot gevolg. Als je dan ook nog eens het aantal rijstroken halveert van twee keer twee naar één in elke richting, zou de luchtvervuiling in zo’n typische straat als de Belgiëlei met 8% kunnen dalen en in de voetgangerszones zelfs met 20%.”

Voordeckers deed zijn onderzoek in Antwerpen op de Belgiëlei, maar dat is geen toeval. Dit is een typische street canyon die ook nog elders in deze stad voorkomt, maar ook in vele andere steden, waardoor het concept van zijn onderzoek een zeer ruim toepassingsgebied krijgt.

nieuwe studie toont hoe luchtkwaliteit in steden sterk verbeterd kan worden

Mobiliteit verzekeren

Toch maakt Voordeckers meteen enkele bedenkingen bij zijn onderzoek. Zo heeft dit concept zeker een lokaal een positief effect, maar kan je nooit de invloed van de vervuiling uit de wijdere omgeving uitsluiten. Zo komt de vervuiling in het centrum van Antwerpen ook in grote mate van de Ring die er dichtbij loopt of van de haven die ook op een boogscheut ligt.

Bovendien is de Belgiëlei een zeer drukke invalsweg, waar per uur tot 1.000 wagens passeren. Daar de capaciteit halveren, zou in realiteit al voor een verkeersinfarct zorgen, zodat het volledig afsluiten van deze straat niet haalbaar is, vooraleer er voldoende alternatieven op vlak van mobiliteit (een beter openbaar vervoer in de eerste plaats) worden aangeboden.

Uiteraard zullen in de toekomst de talrijkere emissievrije auto’s met een elektrische aandrijving of op waterstof eveneens bijdragen tot een schonere en leefbaardere stad. We kijken er mee naar uit!

TOP STORIES