Auto

Motorrijders riskeren leven op onze slechte wegen

Het voorbije weekend verloor een motorrijder de controle door een put in het wegdek en raakte levensgevaarlijk gewond. Inderdaad, de staat van onze wegen is erbarmelijk. Maar wie is verantwoordelijk bij een ongeval? motorrijders riskeren leven op onze slechte wegen

Op sommige plaatsen in ons land lijk je wel in een oorlogsgebied als je naar de staat van het wegdek kijkt, waar vaak grote stukken asfalt ontbreken en daardoor diepe putten ontstaan. Dat is geen pretje voor elke weggebruiker omdat je zo schade aan je voertuig kan oplopen en ook de controle over het stuur kan verliezen als je wiel in zo’n put plots de andere kant uitschiet.

motorrijders riskeren leven op onze slechte wegen

Verrast door put

Die situatie is des te erger voor motorrijders omdat ze bij een valpartij mogelijk ernstige gevolgen en verwondingen riskeren. Dat werd recent nogmaals duidelijk toen in het Antwerpse een motorrijder werd verrast door een put in het wegdek, de controle over het stuur verloor en zijn rit eindigde tegen een geparkeerde wagen. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd en verkeert in levensgevaar.

Volgens getuigen reed de bestuurder van de Harley Davidson nochtans niet overdreven snel, maar sloeg hij plots over de kop in een zone waar het wegdek erg beschadigd was. De Antwerpse politie zei dat “de omstandigheden van het ongeval worden onderzocht”, maar wou nog geen uitspraken doen over een mogelijk verband met de slechte staat van het wegdek.

Op GVA.be reageerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al wel en erkende dat het wegdek op de plaats van het ongeval in zeer slechte staat verkeert. “We hebben daar onlangs nog noodreparaties laten uitvoeren. Er zijn plannen om die weg structureel aan te pakken, maar een volledige heraanleg zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Daarom laten wij nu noodreparaties uitvoeren aan het wegdek, telkens als de verkeersveiligheid in het gedrang zou komen”.

motorrijders riskeren leven op onze slechte wegen

Wie is aansprakelijk?

Zowel de politie als het Agentschap Wegen en Verkeer wachten het onderzoek van dit ongeval af om verdere uitspraken te doen. Dat heeft vooral te maken met de aansprakelijkheid: is er al dan niet een link tussen de slechte staat van het wegdek en de val van de motorrijder?

Mocht vast komen te staan dat het ongeval met de motorfietser inderdaad werd veroorzaakt door de slechte staat van het wegdek, dan kan het slachtoffer de overheid aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De wegbeheerder moet er namelijk voor zorgen dat weginfrastructuur zich in een degelijke en veilige staat bevindt.

Als je na een ongeval kan aantonen dat de schade die je opliep werd veroorzaakt door de slechte staat van de weg, dan kan je de bevoegde overheid hiervoor aansprakelijk stellen. Daarop kan een regeling van de schade in der minne volgen met de overheid of kan je de overheid dagvaarden voor de rechtbank en schadevergoeding eisen.

TOP STORIES