Auto

Is elektromagnetische straling van elektrische auto’s gevaarlijk voor hartlijders?

De batterij van een elektrische auto is geen inert object zonder interne activiteit. Inderdaad, vooral tijdens het opladen zendt ze een elektromagnetische straling uit die schadelijk kan zijn voor sommige mensen, vooral hartpatiënten die een pacemaker gebruiken. Moeten we ons zorgen maken? is elektromagnetische straling van elektrische auto’s gevaarlijk voor hartlijders?

Zoals elk elektrisch apparaat genereert de batterij van een 100% elektrische auto magnetische velden wanneer ze wordt gebruikt, dat wil zeggen zowel tijdens het rijden als tijdens het opladen. Dit is een normale elektrische activiteit en hierover zijn wetenschappelijke studies uitgevoerd die hebben geleid tot maximale stralingsnormen, net zoals voor mobiele telefoons – de bekende SAR of specifieke absorptiesnelheid. We kunnen er dus vanuit gaan dat elektrische auto’s veilig zijn.

Maar volgens het medische technologiebedrijf Medtronic is er toch een risico voor een bepaalde categorie mensen: hartpatiënten met een pacemaker.

is elektromagnetische straling van elektrische auto’s gevaarlijk voor hartlijders?

30 cm

Volgens Autoweek stelde Medtronic vast dat pacemakers vaak uitgerust met technologie die deze apparaten beschermen tegen interferentie. Concreet zijn de apparaten uitgerust met elektronische filters, een elektromagnetische afscherming en algoritmen die een onderscheid kunnen maken tussen hartslagsignalen en andere potentiële interferentie.

Tot nu toe zijn er nog geen problemen gemeld, maar als preventieve maatregel raadt Medtronic deze mensen aan om 30 cm uit de buurt van opladers van elektrische auto’s te blijven. Tot nu toe hebben studies de neiging om aan te tonen dat interferentie geen invloed heeft op hartbewakingsapparatuur en dat aan de normen wordt voldaan. Maar je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn.

TOP STORIES