Auto

Hoe lang gaat motor van elektrische auto mee?

Er wordt veel gespeculeerd over de betrouwbaarheid van elektrische auto’s op lange termijn. Natuurlijk is de batterij een belangrijke factor voor de levensduur. Maar hoe zit het met de motoren, die verondersteld worden eenvoudig en duurzaam te zijn? hoe lang gaat motor van elektrische auto mee?

Binnenkort overspoelen de elektrische auto’s onze wegen. Hun aantal groeit en dit motortype vertegenwoordigde al 15 procent van de markt van nieuwe auto’s in 2022. Naar verwachting zal deze ‘verovering’ nog versnellen door de dalende aftrekbaarheid van plug-inhybrides vanaf 1 juli 2023.

Er wordt natuurlijk volop gespeculeerd over elektrische auto’s, bijvoorbeeld over hun betrouwbaarheid op lange termijn. Het is algemeen bekend dat de batterij een bijzonder aandachtspunt is, aangezien die niet eeuwig meegaat en de levensduur momenteel afhangt van het aantal laadcycli dat ze kan verdragen en van de laadomstandigheden (niet te veel snelle laadbeurten, ideale lading tussen 20 en 80 procent van de capaciteit van het batterijpakket enzovoort).

Over de andere mechanische aspecten van elektrische auto’s zijn veel waarnemers het eens dat ze gemaakt zijn om lang mee te gaan, vooral de elektromotor (of motoren, als er meerdere zijn). Het lage aantal bewegende delen en de beperkte interne wrijvingen zouden een voordeel zijn. Maar klopt dat wel?

hoe lang gaat motor van elektrische auto mee?

Weinig ervaring

Hoewel de elektrische auto ontstond voor de auto met verbrandingsmotor (in de jaren 1800), hebben we momenteel nog weinig ervaring met de levensduur van de elektromotoren. Dit is logisch aangezien de komst van elektrische wagens een recent fenomeen is. Met de enkele modellen uit de jaren 1990 hebben de constructeurs of toeleveranciers  geen betrouwbare statistieken kunnen opbouwen.

Het klopt zeker dat een elektromotor veel eenvoudiger is van ontwerp dan een verbrandingsmotor. Dat zie je in alledaagse elektrische toestellen en machines, zoals koelkasten, wasmachines en stofzuigers, die zeer lang meegaan. Bovendien is het bij deze toestellen meestal niet de elektromotor die het begeeft, maar de randapparatuur. Het komt zelden voor dat de motor van een koelkast de geest geeft. Meestal moet de elektronica of een ander onderdeel vervangen worden.

Miljoen kilometers?

Volgens veel deskundigen op dit gebied – onder wie enkele autoconstructeurs – kan de elektromotor van een auto tot een miljoen kilometers afleggen. Pete Savagian, hoofdingenieur voor elektromotoren bij General Motors, noemt een cijfer van 600.000 mijl (960.000 km). Dat is aanzienlijk meer dan een auto met verbrandingsmotor, waarvoor 300.000 of 400.000 km al als een prestatie wordt beschouwd.

hoe lang gaat motor van elektrische auto mee?

Onze collega’s van Caradisiac stelden een onderzoek in en bestudeerden tientallen documenten over de levensduur van elektromotoren. Verrassend genoeg wordt er weinig informatie gegeven over de levensduur van elektromotoren, behalve bij Renault, dat spreekt over een levensduur ‘tussen vijftien en twintig jaar’, zonder verdere details.

Onbreekbaar?

Om de levensduur van een elektrische auto te meten, baseren constructeurs zich meestal op het batterijpakket, waarvoor ze doorgaans een garantie van ongeveer 160.000 km of acht jaar geven. Waarom doen ze dat? Omdat dit het meest delicate én duurste onderdeel is,  aangezien het 40 procent van de prijs van een elektrische auto vertegenwoordigt.

Wat betekent dit? Dat de achilleshiel van de elektrische auto de batterij is en niet de motor, zoals bij een auto met verbrandingsmotor. Je moet maar even surfen op het internet om vast te stellen dat vooral problemen met de batterijen gesignaleerd worden, maar bijna nooit met de elektromotoren. Kortom, de elektromotor is zeer betrouwbaar. Het is eerder wat eromheen zit dat verbeterd moet worden.

TOP STORIES