Auto

Federale overheid lanceert plan tegen wegpiraten

De federale overheid lanceert een grootschalig plan om de strijd aan te gaan tegen wegpiraten. Het doel is om overtreders zonder geldige verzekering of keuringsbewijs, of die nog steeds rijden terwijl hun rijbewijs is ingetrokken, beter op te sporen. federale overheid lanceert plan tegen wegpiraten

De wegen veranderen in een ware jungle. En niet alleen door het voortdurend toenemende wegverkeer. Het aantal overtreders lijkt steeds toe te nemen, vooral degenen die zonder verzekering, keuringsbewijs of geldig rijbewijs rondrijden.

Om dit groeiend fenomeen beter tegen te gaan, heeft de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo), een belangrijk actieplan voorgesteld, ontwikkeld in samenwerking met de kabinetten van Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit plan zal gebaseerd zijn op een beter gebruik van de databanken die de bestuurders en hun “strafblad” registreren. “Veel te veel mensen rijden zonder geldig rijbewijs, zonder verzekering of zonder keuringsbewijs. Om andere weggebruikers te beschermen, is het noodzakelijk om ze beter op te sporen”, verklaarde Georges Gilkinet aan Sud Info.

Gevaarlijker

Deze kwaadwillige bestuurders vormen een gevaar voor andere weggebruikers, zoals blijkt uit statistieken die aantonen dat deze categorie automobilisten oververtegenwoordigd is bij ongevallen.

In deze context zal het plan beroep doen op twee databanken. De eerste is Mercurius en bevat gegevens over rijbewijzen, terwijl de tweede BCV is, en informatie verzamelt over voertuigen, zoals verzekeringen en technische keuringen. Deze twee databanken zullen worden gekruist en vooral raadpleegbaar zijn. Want vreemd genoeg kan de politie bij een controle niet altijd de bestuurders identificeren die hun rijbevoegdheid hebben verloren. Ze zien dus niet noodzakelijk of de gecontroleerde bestuurder onderworpen is aan strenge rijvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van een immobilisatiesysteem gebaseerd op een alcoholtester.

Met ANPR-camera’s

De bijgewerkte en gekruiste gegevens zullen toegankelijk zijn voor ANPR-camera’s, die controles kunnen uitvoeren door nummerplaten te scannen. De politie krijgt dan een waarschuwingsbericht dat er een voertuig op de weg is, terwijl die eigenlijk niet mag rijden. Ze hoeven dan alleen nog een fysieke controle uit te voeren om de legitimiteit van de bestuurder te controleren.

Een andere maatregel is een kruiscontrole van de rijbewijsinformatie. Op dit moment doen sommige automobilisten die weten dat ze hun rijbewijs zullen verliezen een valse verklaring van verlies of diefstal, zodat ze over een tweede rijbewijs beschikken terwijl het eerste werd ingetrokken. Overtreders spelen zo in op de soms lange tijd tussen de veroordeling en de kennisgeving van dat vonnis. Het doel is daarom om de ontzegging van de rijbevoegdheden te registreren zodra de beroepstermijn is verstreken en zonder te wachten op de kennisgeving van het vonnis, wat het gebruik van een tweede rijbewijs onmogelijk zal maken.

Bovendien wordt verwacht dat Vlaanderen zich zal aansluiten bij Wallonië voor de databanken voor technische keuringen. Momenteel gebruikt Vlaanderen een ander, minder efficiënt systeem, omdat er altijd een vertraging is tussen het defect en de regularisatie. Noordelijke politieagenten gebruiken dit instrument trouwens niet meer, omdat het fouten veroorzaakt. Kortom, het net sluit zich nog wat meer rond automobilisten die de wet overtreden. Wat normaal is. Toch?

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES