Auto

Euro 7-norm kost tien keer meer dan verwacht

Europa heeft een schatting gemaakt van de kosten per auto voor de technologie die nodig is om de doelstellingen van de Euro 7-norm te bereiken. Maar blijkbaar zit de wetgever er volledig naast en vallen de uiteindelijke meerkosten tien keer hoger uit dan verwacht. Wie gaat dat betalen? euro 7-norm kost tien keer meer dan verwacht

De Europese Commissie heeft besloten dat de Euro 7-uitstootnorm van kracht wordt vanaf juli 2025. Voor de constructeurs is die timing veel te krap om nieuwe technologie te bestuderen, ontwikkelen en introduceren die nodig is om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Het moet gezegd dat de inhoud van de norm vele maanden vertraging heeft opgelopen, maar Europa heeft tot nu toe geen toegevingen gedaan over de datum van de invoering. De situatie ligt des te gevoeliger omdat de Euro 7-norm grote financiële inspanningen vergt van autoconstructeurs en toeleveranciers die tegelijk ook miljarden euro’s moeten investeren in de transitie naar de elektrische auto.

Veel duurder dan gepland

Uiteraard heeft de Europese Commissie bij het opstellen van de nieuwe Euro 7-norm een impactstudie uitgevoerd om de mogelijke kosten voor de consument te berekenen. Want het is duidelijk dat de invoering van nieuwe technologieën extra kosten met zich meebrengt die aan de koper doorgerekend zullen worden.

euro 7-norm kost tien keer meer dan verwacht

Volgens de impactstudie schatte de Europese Commissie de meerkosten tussen een auto met Euro 6 en Euro 7 op 184 euro per auto, een redelijk bedrag met weinig impact op de eindgebruiker. Maar deze raming blijkt volledig verkeerd. Volgens een studie die onderzoeksbureau Frontier Economics op vraag van ACEA (de vereniging van Europese autoconstructeurs) heeft uitgevoerd, zouden de extra kosten namelijk oplopen tot … 1.862 euro per geproduceerde auto. Dat is maar liefst tien keer meer dan geschat.

Wie betaalt?

En dat is nog niet alles. Het bedrijf evalueerde ook de extra kosten voor bussen en vrachtwagens. Ook daar is er reden tot verbazing: gemiddeld 11.707 euro extra, terwijl de prognose van de Europese Commissie uitging van slechts 2.765 euro per voertuig.

euro 7-norm kost tien keer meer dan verwacht

Deze onthulling dreigt de sowieso al grote spanningen tussen de Europese autoriteiten en de industrie nog verder onder druk te zetten. ACEA wijst er ook op dat het weinig zin heeft om deze Euro 7-norm in te voeren, die “een extreem laag milieueffect heeft tegen extreem hoge kosten”. Een zeer restrictieve norm opleggen aan de vooravond van een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor roept inderdaad vragen op. Moet dit geld niet worden gebruikt om de transitie naar elektrische auto’s te stimuleren? Oordeel gerust zelf, wetende dat het uiteindelijk altijd de consument is die betaalt…

Het is dan ook niet verwonderlijk dat op maandag 22 mei een coalitie van landen gevormd werd om te proberen de Euro 7-norm te blokkeren, zoals onlangs gebeurde bij het verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor vanaf 1 januari 2035 (waarvoor de besprekingen nog aan de gang zijn). Daar gaan we dus weer: om een nieuwe verordening erdoor te krijgen, moeten de EU-leden compromissen sluiten en een gemeenschappelijk standpunt innemen alvorens een tekst aan het Europees Parlement te presenteren.

TOP STORIES