Auto

Enquête: mobiliteit is een echte financiële put geworden voor Belgische gezinnen

Uit een enquête van BNP blijkt dat het mobiliteitsbudget van Belgen in de afgelopen 20 jaar met 50% is gestegen. Gezinnen besteden nu gemiddeld 11% van hun budget aan hun verplaatsingen. En voor sommigen is dit problematisch geworden. enquête: mobiliteit is een echte financiële put geworden voor belgische gezinnen

Op 20 jaar tijd zijn onze financiële prioriteiten aanzienlijk veranderd. Vroeger was huisvesting de grootste uitgave, maar door de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren (subprime in 2008, Covid in 2020 en Oekraïne in 2022, om er maar een paar te noemen), is de verdeling enigszins veranderd. Vandaag is bijvoorbeeld voeding de tweede grootste uitgavenpost voor Belgische families, terwijl mobiliteit op de derde plaats komt te staan.

Deze veranderingen in prioriteiten wordt nu ook bevestigd door een enquête van BNP. Daaruit blijkt dat Belgische huishoudens 10,8% van hun inkomen aan mobiliteit besteden, tegenover 9,7% in 2020. Mobiliteit is zo de derde grootste uitgave na huisvesting (30%) en voeding (16%), en toch blijkt ongeveer een derde van de Belgen (34%) geen idee te hebben van hun maandelijkse mobiliteitskosten. Dit is waarschijnlijk gedeeltelijk te wijten aan degenen die over een bedrijfswagen beschikken (25% van de werknemers in 2023).

enquête: mobiliteit is een echte financiële put geworden voor belgische gezinnen

Een voortdurende stijging

BNP wijst erop dat de uitgaven op voor mobiliteit de afgelopen jaren explosief zijn gestegen, zowel voor brandstof en autoprijzen, als voor verzekeringen en de kost van openbaar vervoer. Volgens de analisten van de financiële instelling is dit grotendeels te wijten aan de stijging van de prijzen van aardolieproducten. In 2023-2024 Belgen in totaal rond de 25,6 miljard euro uitgeven aan hun verplaatsingen, wat 52% meer is dan 20 jaar geleden, rekening houdend met de inflatie (+56% in die periode). Volgens BNP “besteden Belgen die hun mobiliteitsbudget kennen, ofwel 43% van de bevolking en 50% van de werkende bevolking, meer dan 200 euro per maand uit aan hun verplaatsingen.”

Maar hierdoor veranderen Belgen hun gewoontes, en dat bevestigt de enquête van BNP. Volgens hen heeft 43% van de Belgen dit al gedaan, vooral als reactie op de Covid-crisis en de daaropvolgende energiecrisis. De Belgen die dit niet hebben gedaan (16%) zien hun rekening stijgen. De enquête laat zien dat één op de vijf Belgen zijn verplaatsingen met een benzineauto probeert te beperken. In dezelfde context zou meer dan een derde van de respondenten gebruik maken van duurzame mobiliteit, en één op de acht zou vaker het openbaar vervoer gebruiken. Een derde van de gebruikers van benzineauto’s zou echter niets hebben veranderd en zijn niet van plan dat in 2024 te doen.

enquête: mobiliteit is een echte financiële put geworden voor belgische gezinnen

Geen verbod op benzineauto’s

Belgen hebben ook een mening over de toekomst van mobiliteit, en twee derde van hen (66%) vindt het verbod op benzineauto’s, gepland tegen 2035 in Europa, een slecht idee. Bovendien overweegt 42% van de Belgen nooit over te stappen op een elektrische of hybride auto, tegenover 37% dit dat wel overwegen tegen 2029. In 2022 zei 47% van de Belgen nooit te willen overstappen, dus is er toch een kleine afname van de weerstand tegen de overgang naar elektrificatie. Het is ook opmerkelijk dat de grootste weerstand tegen die veranderingen zich in de leeftijdsgroep van de 50-plussers bevindt (50%). In de leeftijdsgroep van 25-34 jaar zou 34% niet willen overstappen naar een elektrische auto, en dit om dezelfde redenen: autonomie (34%), aankoopprijs (30%) en beperkingen (27%). Autonomie of actieradius blijft een kritiek punt: 55% van de Belgen vindt immers dat ze meer dan 500 km autonomie nodig hebben om aan hun behoeften te voldoen. Een begrijpelijke positie als je het vergelijkt met benzineauto’s, maar dat is niet correct, aangezien studies aantonen dat dagelijkse ritten gemiddeld niet meer dan 40 of 50 km bedragen.

Automobilisten tevreden met elektrisch

De weerstand tegen de elektrische auto is des te meer verrassend, aangezien 83% van de voormalige gebruikers van benzineauto’s tevreden lijken te zijn met de overstap naar de elektrische auto, volgens het onderzoek van BNP. Hiervan was 62% zelfs tevreden met de autonomie van hun nieuwe elektrische auto. Anderzijds is slechts 38% tevreden met het netwerk van oplaadpunten, wat aantoont dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook nog interessant: automobilisten die zijn overgestapt naar elektrische auto’s zijn zich bewust van de hogere aankoopprijs, maar zeggen dit om economische redenen te hebben gedaan. En dat is logisch, aangezien de meerderheid van de gebruikers van elektrische auto’s (meer dan 80%) ofwel over een bedrijfswagen beschikken, ofwel zelfstandig zijn. De belastingvoordelen zijn in dat geval dus gunstig.

enquête: mobiliteit is een echte financiële put geworden voor belgische gezinnen

Eén op zes Belgen is al overgestapt om milieuredenen (61%) en vanwege de prijs (50%). Maar de benzineauto blijft nog veruit het populairste vervoermiddel (76%). BNP wijst erop dat de overstap naar elektrische auto’s nog veel inspanningen vereist op het gebied van oplaadinfrastructuur, en merkt ook op dat autonomie en angst voor een lege batterij de belangrijkste obstakels blijven. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze zaken zich ontwikkelen, zowel op het gebied van batterijtechnologie als voor de kosten. Bovendien, zoals een andere enquête van Ipsos voor Toyota liet zien (en hier bevestigd wordt), zijn Belgen onzeker over de markt en weten ze niet welke motor ze moeten kiezen. Volgens BNP “lijken klanten nog steeds sceptisch over elektrificatie, aangezien 42% van de Belgen niet van plan is hun benzineauto te verkopen.” Zoals altijd blijven onduidelijke vooruitzichten ook een probleem.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES