Auto

Elektrische auto: Wallonië vervijfvoudigt elektriciteitsprijzen ‘s avonds

Wallonië wil tegen 2026 het elektriciteitsnet hervormen. En tegen dan is het de bedoeling om er alles aan te doen om het opladen van elektrische voertuigen ‘s avonds of ‘s nachts te ontmoedigen. elektrische auto: wallonië vervijfvoudigt elektriciteitsprijzen ‘s avonds

Een van de grote uitdagingen van de overgang naar elektrische auto’s (en andere technologieën, zoals warmtepompen voor woningen), is het bestand maken van het elektriciteitsnet tegen de sterke stijging van de vraag. Natuurlijk zijn er versterkingswerken gepland, maar het is ook nodig om de vraagcurve af te vlakken, en de vraag dus beter te verdelen over de dag en pieken in het verbruik vermijden. Deze vereisen immers dat gascentrales of andere onmiddellijke – en dus vaak koolstofrijke – productiemethode opgestart worden.

In deze context wil Wallonië de tarieven van haar elektriciteitsnetwerk herzien vanaf 2026, om zo de vraagcurve af te vlakken en… eigenaars van elektrische auto’s te ontmoedigen om ‘s avonds op te laden, wanneer pieken voorkomen. Idealiter zou een groot deel van de vraag moeten verschuiven naar de nacht of naar uren waarop fotovoltaïsche elektriciteit het meest beschikbaar is, tussen 11u en 17u.

Tot 5 keer duurder?

We kenden het principe van deze hervorming al, maar nog niet de tarifering. En daar weten we nu meer over dankzij een document van de energieregulator CWAPE. Natuurlijk is het nog steeds een project en is nog niet alles besloten, maar de grote lijnen zijn er wel.

elektrische auto: wallonië vervijfvoudigt elektriciteitsprijzen ‘s avonds

Tot nu toe waren er 2 tarieven actief : enkelvoudig tarief (constante prijs, dag en nacht) en tweevoudig tarief (verschillende prijzen overdag en ‘ s nachts). Dit zou nu veranderen. De tarifering zou nu gelinkt worden aan groene, oranje en rode kleurcodes waarvan de betekenis niet meer uitgelegd moet worden. Het groene tarief is van toepassing van 1u tot 7u en van 11u tot 17u, het oranje van 7u tot 11u en van 22u tot 1u, en het rode van 17u tot 22u. De prijzen zijn iets ingewikkelder. Het zou immers de bedoeling zijn dat het oranje tarief drie keer duurder is dan de groene, en het rode tarief vijf keer duurder ! Het is moeilijk voor te stellen hoe automobilisten met een elektrische auto hun factuur zullen ontdekken nadat ze na hun werk hebben opgeladen. Het zou dus een radicale verandering zijn, aangezien het huidig verschil in tarief tussen piek- en daluren ongeveer 70% is bij Ores en 82% bij Resa.

Enkelvoudig tarief? Duurder!

Maar daar stopt het niet: de Waalse regulator wil ook dat consumenten de enkelvoudige tarifering opgeven. Deze zet immers het minst aan tot gedragsverandering omdat de prijs hetzelfde blijft, ongeacht het tijdstip van de dag of de nacht. Daarom wil de CWAPE de enkelvoudige tarifering 3,4 keer duurder maken dan de groene prijzen, en 2,4 keer duurder dan de prijzen  tijdens de daluren in het tweevoudig tariferingsysteem. Dit betekent dus dat enkelvoudige tarifering enkel voordelig zou blijven indien men ‘s avonds verbruikt.

elektrische auto: wallonië vervijfvoudigt elektriciteitsprijzen ‘s avonds

Ten slotte zullen ook de prijzen van het tweevoudig systeem veranderen en zal er geen onderscheid gemaakt worden tussen weekdagen en weekends. De piekuren zouden lopen van  7u tot 11u en van 17u tot 22u, en de daluren van 11u tot 17u en van 22u tot 7u. Ook hier zal het heel duur worden als je niet oplet, want de vermenigvuldigingscoëfficiënt van de prijs tussen dal- en piekuren zou 3 zijn. En dat is nog niet alles : vergeleken met de tarifering volgens kleurcodes, zouden ook de piektarieven in de enkelvoudige tarifering 4,4 keer duurder zijn.

De hervorming zal dus brutaal zijn en het valt te zien hoe consumenten zich zullen aanpassen. Het is belangrijk om de toegepaste prijzen goed te begrijpen om onaangename verrassingen te voorkomen. Deze herziening zal ook bestuurders van elektrische auto’s belemmeren, die soms overdag geen oplaadmogelijkheden hebben, omdat ze onderweg zijn of omdat hun werkplek niet genoeg oplaadpunten biedt voor al het personeel. Maar dat kan de Waalse regulator waarschijnlijk niets schelen…

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES