Auto

Deze politieke partij wil de snelheid op Belgische snelwegen (alweer) verlagen

Een tijd geleden werd voorgesteld om de snelheid op autosnelwegen te verlagen van 120 naar 100 km/u. De energiecrisis woedde toen volop en de maatregel was bedoeld om het brandstofverbruik van voertuigen te verminderen. Nu duikt het initiatief weer op, in het programma van een politieke partij. deze politieke partij wil de snelheid op belgische snelwegen (alweer) verlagen

Snelheid is dodelijk op de weg. Dat spreekt voor zich en elk jaar brengt verkeersinstituut VIAS dat in herinnering met de nodige statistieken. Hoewel de ernst van de ongevallen afneemt, blijft het aantal doden hoog (vorig jaar 483), net als het aantal gewonden (36.557 in 2023). In zijn analyses wijst VIAS erop dat veel ongevallen te wijten zijn aan overdreven snelheid: 15% van de ongevallen in het algemeen en tot 30% van de dodelijke ongevallen.

Dergelijke ongevallenstudies hebben enkele landen ertoe aangezet tot actie: Frankrijk heeft zijn nationale en departementale wegen met enkele rijstrook enkele jaren geleden beperkt tot 80 km/u, terwijl Nederland ook de duimschroeven heeft aangedraaid en snelwegen heeft beperkt tot 100 km/u tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds (daarbuiten is het 130 km/u). In België zijn de snelheidslimieten ook aangescherpt, meer bepaald op de Ring rond Brussel (100 km/u) en de Ring rond Antwerpen.

Meer of minder?

Een lagere snelheidslimiet op de Belgische wegen blijft op de agenda staan in de aanloop naar de verkiezingen in juni 2024. Dit voorstel staat zelfs in het partijprogramma van Ecolo. Het gaat om hetzelfde voorstel zoals besproken na de covidcrisis, toen de energieprijzen de pan uit rezen. Een tragere auto zorgt voor minder brandstofverbruik en vervuiling (10 tot 20% afhankelijk van het geval, volgens studies). Lagere snelheden betekenen ook minder ongelukken. Daarom ziet Ecolo een dubbel voordeel om dit idee opnieuw op tafel te leggen.

In het verkiezingsprogramma vonden onze collega’s van SudInfo deze passage: “Verkeersveiligheid is van het allergrootste belang. In België wordt één de drie ongevallen veroorzaakt door overdreven snelheid. Om het aantal doden en gewonden op de weg te verminderen, maar ook om het leven in onze wijken, steden en dorpen aangenamer te maken, moeten we de snelheidslimieten verlagen. Dit zal ook helpen om de uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast te verminderen. Deze visie houdt ook in dat de verkeerssnelheden op snelwegen, in de bebouwde kom en op secundaire wegen verlaagd moeten worden, in overleg met de betrokken lokale overheden.”

Merk op dat Ecolo voorzichtig is en geen precieze snelheidslimiet aangeeft, maar we vermoeden dat die overeenstemt met wat de Waalse minister van Klimaat Philippe Henry (Ecolo) voorstelde in zijn Plan Air Climat Énergie 2030 (PACE), namelijk 100 km/u op snelwegen.

Eén tegen allen?

Het idee van een lagere maximumsnelheid voor auto’s is een terugkerend thema. Maar tot nu toe is er weinig steun, dus de kans lijkt klein dat het realiteit wordt. Ter herinnering: MR is altijd voorstander geweest van een snelheidslimiet van 130 km/u op snelwegen, terwijl CD&V en Open Vld ook geen voorstander waren van een nieuwe, strengere beperking. Ecolo lijkt met dit voorstel dus alleen te staan. De enige steun komt van Groen, dat in 2022 bij monde van Kamerlid Stijn Bex een gelijkaardig voorstel deed.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES