Auto

De intrekking van het rijbewijs mogelijks in heel Europa geldig?

Europa overweegt serieus om de intrekking van het rijbewijs geldig te maken in alle lidstaten. Dit zou de maatregel veel ernstiger maken… de intrekking van het rijbewijs mogelijks in heel europa geldig?

Tot nu toe betekende de intrekking van het rijbewijs in een buitenland niet noodzakelijk dat de bestuurder niet meer kon rijden in eigen land. Bijvoorbeeld: een Belgische automobilist waarvan het rijbewijs werd ingetrokken in Frankrijk, kan nog steeds rijden in België. Op voorwaarde dat hij zijn rijbewijs teruggekregen heeft natuurlijk (want het bezit ervan is verplicht) of een nieuw heeft aangevraagd (want ja, het intrekken van een rijbewijs door de buitenlandse autoriteit geeft het recht om een nieuwe aan te vragen). Kortom, het rijverbod beperkte zich tot nu toe tot het land waar het rijbewijs was ingetrokken.

Maar dit zou binnenkort allemaal verleden tijd zijn. Want Europa heeft plannen om de geldigheid van een ontzegging van rijbevoegdheden in heel Europa te laten gelden. In deze context hebben Europarlementariërs voorgesteld om rijden zonder geldig rijbewijs toe te voegen aan de lijst van ernstige verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed of dodelijke verkeersongevallen, waardoor informatie over het rijverbod uitgewisseld zou kunnen worden. Dit voorstel is afgelopen dinsdag, 6 februari 2024, aangenomen door het Europees Parlement, met 372 stemmen voor, 220 tegen en 43 onthoudingen.

Een project of de realiteit?

De vraag is nu welke weg dit wetsvoorstel nog moet afleggen in de wandelgangen van het Europees parlement en in de landen die hun standpunt nog niet hebben bekendgemaakt via de Raad.

Het zal dus aan het volgende Europees Parlement, dat in juni wordt verkozen, om verder te werken aan dit wetsvoorstel. Deze maatregel voor de algehele geldigheid van de rijontzegging maakt ook deel uit van een breder pakket maatregelen om de verkeersveiligheid binnen de Unie te verbeteren, en zorgt voor veel controverse. Het bevat ook het concept van mogelijke verplichte medische onderzoeken voor het verkrijgen en vernieuwen van het rijbewijs. Het Europees Parlement zal zich gedurende deze maand, februari 2024, uitspreken over dit pakket. Wordt vervolgd.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES