Auto

Batterij-auto’s zijn goed voor je elektriciteitsrekening

Een Amerikaanse studie toont aan dat elektrisch rijden een positieve invloed heeft op de elektriciteitsrekening. Ook mensen die geen batterij-auto in de garage hebben staan, slaan op deze manier munt uit de stekkermobiliteit. batterij-auto’s zijn goed voor je elektriciteitsrekening

De theorie dat e-auto’s onze elektriciteitsrekening naar omlaag zullen halen, bestaat al langer. Maar tot dusver was er nog geen studie uitgevoerd die vertrok van werkelijke cijfers. Het onderzoeks- en consultancybedrijf Synapse Energy Economics komt nu als eerste met de resultaten op de proppen die het heeft geoogst uit data die een periode van tien jaar beslaan (2011-2021), met weliswaar een focus op alleen de Amerikaanse markt.

Wat blijkt? De toename van het elektrische wagenpark trekt de stroomprijzen omlaag. Synapse Energy Economics voerde een onderzoek uit waarbij het vergeleek hoeveel EV-eigenaren betaalden voor hun stroom en hoeveel het de nutsbedrijven kost om die elektriciteit op te wekken en te verdelen. Het resultaat is dat EV-rijders meer dan 3 miljard dollar aan netto-inkomsten hebben opgeleverd voor het elektriciteitsnet. De besparing voor de Amerikanen gaat niet alleen op voor de bezitters van een stekkerauto, maar geldt voor alle huishoudens.

batterij-auto’s zijn goed voor je elektriciteitsrekening

Neerwaartse druk

In de woorden van Synapse Energy Economics: “De resultaten van onze analyse geven aan dat EV’s sinds 2011 veel meer hebben bijgedragen aan de inkomsten van nutsbedrijven dan aan de kosten. Hierdoor hebben EV’s bijgedragen aan een neerwaartse druk op de tarieven.”

De verwachtingen zijn dat dit effect alleen maar groter gaat worden. Naarmate er meer elektrische auto’s in de nationale vloot terechtkomen, en er meer groene stroom wordt opgewekt, zullen de prijzen verder dalen. De organisatie wijst erop dat naast de voordelen van een betere luchtkwaliteit en positieve gezondheidseffecten voor zwakkere burgers, zoals ouderen en kinderen, er dus ook aanzienlijke besparingen in het verschiet liggen. Het ligt er ook aan dat elektrische auto’s vaak ’s nachts worden opgeladen op een moment dat de vraag sowieso lager ligt, wat voor de nutsbedrijven een welkom moment is.

Volgens het onderzoek ligt hierin ook de sleutel om de ‘misvatting’ te ontzenuwen dat de EV-adoptie – samen met de wildgroei van datacenters – tot een crash van het netwerk zal leiden, of tot onbetaalbare upgrades noodzakelijk maken. De studie ziet eerder een opportuniteit om via batterij-auto’s het netwerk beter in balans te brengen. Een ander Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat het laden van EV’s tijdens daluren het mogelijk zou maken om elk huishouden van een elektrische auto te voorzien zonder ingrijpende wijzigingen aan het nationale netwerk.

batterij-auto’s zijn goed voor je elektriciteitsrekening

Aantrekkelijker gebruikskosten

In februari van dit jaar vroeg de Nederlandse netbeheerder Stedin aan EV-eigenaars om gericht te laden en zo geen overbelasting te veroorzaken. Na Noorwegen is Nederland een van de protagonisten in de omschakeling naar elektrisch rijden met een vloot die momenteel voor 4% uit EV’s bestaat (België: 1,5%). Maar deze oproep ligt in lijn met het Amerikaanse onderzoek, want het ging om de piekuren tussen 18.00 en 22.00 uur. Om diezelfde reden heeft Vlaanderen het capaciteitstarief gelanceerd, dat de pieken wil afvlakken om een een betere spreiding van de stroomafname te bereiken.

Voor EV-rijders zelf is deze Amerikaanse studie natuurlijk ook goed nieuws, want het betekent dat stroom nog voordeliger zal worden tegenover fossiele brandstoffen, wat de gebruikskosten aantrekkelijker gaat maken. Het is een correlatie die bij traditionele brandstoffen minder tastbaar is, omdat deze prijzen veel afhankelijker zijn van geopolitieke kwesties. Groene elektriciteit biedt het voordeel dat het in principe overal kan worden opgewekt.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

TOP STORIES